Poučení

Obecné poučení před léčbou

Při ortodontické léčbě je třeba důsledně dbát na hygienu, chodit na preventivní prohídky ke svému stomatologovi, nejlépe 2x ročně. Je třeba dodržovat pokyny ortodontisty, dodržovat kontroly, pečovat o aparát atd. Při nedostatečné spolupráci nelze dosáhnout dobrého výsledku, léčba může být i předčasně ukončena.

Poučení při léčbě snímatelnými aparáty

Snímatelný aparát je nutné nosit dle instrukcí lékaře, obvykle by měl být nošen většinu dne, tj. odpoledne a v noci. Je-li doba nošení kratší než cca 10 hodin za den, účinek bývá nedostatečný. Snímatelné aparáty mají za úkol modifikaci funkce svalů (tzv. funkční aparáty), působí na čelistní kosti, případně upravují postavení zubů. Léčba snímatelným aparátem je obvykle předstupněm k léčbě fixním aparátem, zřídka dokáže problém plně vyřešit. Péče o aparát: po vyjmutí z úst je nutné aparát důkladně vyčistit, nejlépe mýdlem a kartáčkem, je možné použít i další prostředky (čistící tablety Corega junior aj.), po vyčištění aparát uložit na sucho, nejlépe do krabičky. Aparát se vyndavá na jídlo a čištění zubů. Poškodí-li se rovnátko, kontaktujte lékaře.

Poučení při léčbě fixními aparáty

Fixní aparát je nejúčinnější způsob rovnání zubů, přináší ale i řadu omezení. Nejvýraznější je omezení v jídle - fixní aparát je nalepen na povrchu zubu, při přílišné síle působící na zámečky může dojít k jejich uvolnění. Je nutné dávat pozor hlavně při ukusování, tvrdší (mrkev, jablko, topinka, ořechy) a tužší (rohlík) potraviny je lépe nakrájet. Dojde-li k odlepení zámku, měl by být co nejdříve vrácen zpět, kontaktujte nás a objednejte se. Zpočátku mohou také jednotlivé části aparátu mechanicky dráždit tváře, jazyk, proto dostanete krabičku s voskem, kterým můžete dráždivé místo zakrýt a umožnit hojení-zvykání sliznice. Naprosto nezbytná je důkladná hygiena, na fixním rovnátku ulpívá potrava, rozkládá se, při dlouhodobě špatné péči může dojít k zánětu dásně, vzniku kazu atd. Nedostatečná péče o aparát může být důvodem k ukončení léčby, aby se předešlo závažnějšímu poškození chrupu. Po nasazení aparátu a po některých úpravách může být dočasně zvýšená citlivost zubů při kousání. To je normální jev, v případě výraznějších obtíží můžete použít běžná analgetika (ibuprofen apod.), případně nás kontaktujte.

Častým dotazem je, zda fixní aparáty nepoškozují zuby. Při správné péči, tj. při očištění zubů po každém jídle nehrozí žádné nebezpečí, na zub pod nalepeným zámkem se nedostanou žádné bakterie, kaz tedy pod zámky nemůže vzniknout. Dokonce mnohé materiály, používané k lepení zámků mají ochranný účinek na sklovinu. Ovšem při nedodržování hygieny k postižení zubů dojde – stejným způsobem, jako vzniká kaz. Jsou-li dlouhodobě nečištěné plochy kolem zámků, začnou se tam množit bakterie a začnou poškozovat zub. Prvním stupněm takového poškození jsou bělavé skvrnky okolo zámků. Naštěstí je tento proces pomalý, takže při pravidelných komtrolách má ortodontista dostatek času na horší hygienu upozornit, při stále neuspokojivém stavu je namístě sejmutí aparátu, protože lepší je mít zuby křivé ale zdravé, než rovné a zkažené.

Poučení při kombinované ortodonticko-chirurgické terapii

V některých případech je potřeba kombinovat ortodontickou léčbu s chirurgickou úpravou postavení čelistních kostí. Terapie probíhá obvykle takto: po stanovení plánu je zahájena ortodontická léčba, zuby jsou postaveny do optimálního postavení vzhledem k příslušným čelistem. Poté chirurg provede korekci postavení čelistních kostí. Na závěr probíhá dorovnání zubů podle požadavku estetiky, stability a funkce. Celou dobu terapie jsou nasazena fixní rovnátka. Další informace lze získat na Identity Group, stránkách Dr. Foltána, zabývajícího se těmito zákroky.