Poučení

Obecné poučení před léčbou

Při ortodontické léčbě je třeba důsledně dbát na hygienu, chodit na preventivní prohlídky ke svému stomatologovi, nejlépe 2x ročně. Je třeba dodržovat pokyny ortodontisty, dodržovat kontroly, pečovat o aparát atd. Při nedostatečné spolupráci nelze dosáhnout dobrého výsledku, léčba může být i předčasně ukončena.

Poučení při léčbě foliovými aparáty

Foliový aparát je nutné nosit dle instrukcí lékaře, obvykle by měl být nošen kromě jídla trvale. Je-li doba nošení kratší, účinek bývá nedostatečný, postup léčby se prodlužuje. Folie musí vždy dokonale a bez nepříjemného tlaku přilnout na zuby. Pokud se to při výměně nedaří, ponechte ještě několik dnů původní folie. Péče o aparát: po vyjmutí z úst je nutné aparát důkladně vyčistit, nejlépe mýdlem a kartáčkem, je možné použít i další prostředky (čistící tablety), po vyčištění aparát uložit na sucho, nejlépe do krabičky. Aparát se vyndavá na jídlo a čištění zubů. Poškodí-li se folie, zkuste nasadit další v pořadí, případně kontaktujte lékaře.

Poučení při léčbě fixními aparáty

Fixní aparát je přináší řadu omezení. Nejvýraznější je omezení v jídle - fixní aparát je nalepen na povrchu zubu, při přílišné síle působící na zámečky může dojít k jejich uvolnění. Je nutné dávat pozor hlavně při ukusování, tvrdší (mrkev, jablko, topinka, ořechy) a tužší (rohlík) potraviny je lépe nakrájet. Dojde-li k odlepení zámku, měl by být co nejdříve nahrazen, kontaktujte nás a objednejte se. Zpočátku mohou také jednotlivé části aparátu mechanicky dráždit tváře, jazyk, proto dostanete krabičku s voskem, kterým můžete dráždivé místo zakrýt a umožnit zvykání sliznice. Naprosto nezbytná je důkladná hygiena, na fixním rovnátku ulpívá potrava, rozkládá se, při dlouhodobě špatné péči může dojít k zánětu dásně, vzniku kazu atd. Nedostatečná péče o aparát může být důvodem k ukončení léčby, aby se předešlo závažnějšímu poškození chrupu. Po nasazení aparátu a po některých úpravách může být dočasně zvýšená citlivost zubů při kousání. To je normální jev, v případě výraznějších obtíží můžete použít běžná analgetika (ibuprofen apod.), případně nás kontaktujte.

Poučení v retenční fázi léčby

U lidí obvykle dochází celý život ke změnám polohy zubů. Po ortodontické léčbě se k těmto přirozeným posunům ještě přidává tendence zubů k návratu směrem k původní poloze. Proto je potřeba vyrovnané zuby udržovat na místě, kritické jsou zejména první měsíce po sejmutí rovnátek. V naší ordinaci používáme snímatelné retenční aparáty, průhledné plastové folie, které se nosí na noc. Obvykle se nosí nejprve každou noc, postupně se vynechávají, po 2 letech je většina pacientů může nosit jen 1x týdně na noc. Výhodou oproti fixním retainerům (drátkům, nalepeným ze zadní strany zubů) je větší počet držených zubů, přesnější udržování polohy zubů a také snadná kontrola stavu rovnátka pacientem.