Ortodoncie

Ortodoncie je specializovaným zubním oborem, který se zabývá nepravidelnostmi v postavení zubů, zubních oblouků i čelistních kostí. Ve vyspělých společnostech je ortodontická péče nedílnou součástí komplexní zubní péče. S rostoucím důrazem na působení člověka, na jeho vzhled si stále více lidí uvědomuje, že zuby a úsměv jsou podstatnou součástí image, dá se říci přímo korunou krásy.

Dříve bylo snahou ortodontistů dosáhnout rovných zubů. S rostoucími možnostmi aparátů se tato snaha rozšířila na dosažení hezkých rovných zubů, v posledních letech dokonce až na cíl „hezké rovné zuby v hezkém obličeji“. Ortodontista tedy nezkoumá jen zuby, ale stará se i o celkový výraz obličeje, o vzhled v průběhu mluvení i při úsměvu. Dále posuzuje i tvar jednotlivých zubů, úroveň dásně, profil klienta.

Naprosto pravidelný chrup má jen nepatrný zlomek populace, cca 50% dalších léčbu nepotřebuje, odchylky a nepravidelnosti jsou malé, 30% má vadu středního rozsahu, kdy je možné ji ortodontickou léčbou napravit, 15% má vadu takovou, že je vhodné ji léčit, u zbývajících 5% je léčba nutná, jedná se například o rozštěpy, nezaložení některých zubů, stavy po úrazu, velké nepravidelnosti.

Dříve se klient za rovnátka styděl, nyní se (naštěstí) stávají i určitým znakem úrovně, skoro módní záležitostí. Jsou okresy, kde má rovnátka i 50% školních dětí, naopak jsou města s malým rozšířením aparátů, kde se stále pacienti za léčbu stydí a odmítají ji, rovnátka má třeba jen 1% školích dětí. Někde se lidé stydí za křivé zuby, někde za to, že je chtějí mít rovné.

První návštěvou u ortodontisty bývá konzultace, kde je posouzena vada, nastíněn pravděpodobný postup, vhodný věk k začátku terapie a klient je seznámen s průběhem terapie, nutnou péčí o aparát a dalších vlivech. V případě, že se rozhodne klient pro léčbu, následuje vstupní vyšetření, kdy je klient důkladně vyšetřen, vyfocen, jsou zhotoveny otisky chrupu a většinou dva rtg snímky. Po analýze modelů a rtg zhotoví ortodontista léčebný plán, často i několik variant, které s klientem probere a vyberou tu, která nejvíce vyhovuje pro dané požadavky – někdy klient vnímá jako největší problém to, co je z odborného hlediska takřka zanedbatelné, naopak pro ortodontistu zásadní věci si ani nevšiml.

Ortodontické aparáty moho být snímatelné, nebo lepené na zuby, tzv. fixní. Snímatelné aparáty slouží spíše jako určitá přípravná fáze před terpaií fixními aparáty, zřídka mohou daný problém plně vyřešit. U dospělých je například terapie pouze snímatelným aparátem raritní. Častým dotazem je, zda fixní aparáty nepoškozují zuby. Při správné péči, tj. při očištění zubů po každém jídle nehrozí žádné nebezpečí, na zub pod nalepeným zámkem se nedostanou žádné bakterie, kaz tedy pod zámky nemůže vzniknout. Dokonce mnohá materiály, používané k lepení zámků mají ochranný účinek na sklovinu. Ovšem při nedodržování hygieny k postižení zubů dojde – stejným způsobem, jako vzniká kaz. Jsou-li dlouhodobě nečištěné plochy kolem zámků, začnou se tam množit bakterie a začnou poškozovat zub. Prvním stupněm takového poškození jsou bělavé skvrnky okolo zámků. Naštěstí je tento proces pomalý, takže při pravidelných komtrolách má ortodontista dostatek času na horší hygienu upozornit, při stále neuspokojivém stavu je namístě sejmutí aparátu, protože lepší je mít zuby křivé ale zdravé, než rovné a zkažené.

Léčba se natýká jen dětí, jak se občas traduje, i pokročilý věk není překážkou. Ani chybějící zuby nevadí, ortodontista může ve spolupráci s ošetřujícím stomatologem rozmístit zbývající zuby tak, aby vytvořil vhodnější podmínky pro protézy, často spolupracuje s implantologem – upravuje místo pro implantát, posunem zubu tvaruje kost atd.

Plán léčby je tvořen s ohledem na mnoho hledisek – na funkci, stabilitu, estetiku. Je to nejnáročnější část léčby, udává se potřeba strávit cca ¼ – 1/3 ordinačního času tvorbou plánů, analýz rtg a modelů. V některých případech je tolik možností, že není výjimkou, že každý ortodontista vytvoří jiný léčebný plán, i se zásadními odlišnostmi, přitom každý vede k dobrému konci. Někdo klade větší důraz na stabilitu, někdo na obličej v klidu, někdo na úsměv.