Ortodoncie

Ortodoncie je specializovaným zubním oborem, který se zabývá nepravidelnostmi v postavení zubů, zubních oblouků i čelistních kostí. Ve vyspělých společnostech je ortodontická péče nedílnou součástí komplexní zubní péče. S rostoucím důrazem na vzhled si stále více lidí uvědomuje, že zuby a úsměv jsou podstatnou součástí působení člověka na okolí.

Dříve bylo snahou ortodontistů dosáhnout rovných zubů. S rostoucími možnostmi aparátů se tato snaha rozšířila na dosažení hezkých rovných zubů v hezkém obličeji. Ortodontista tedy nezkoumá jen zuby, ale stará se i o celkový výraz obličeje, o vzhled v průběhu mluvení i při úsměvu. Dále posuzuje i tvar jednotlivých zubů, úroveň dásně, profil obličeje.

Kdysi se klient za rovnátka styděl, nyní jsou i určitým znakem úrovně péče a priorit. Jsou okresy, kde má rovnátka i 50% školních dětí, naopak jsou města s malým rozšířením aparátů, kde se stále pacienti za léčbu stydí a odmítají ji, rovnátka má třeba jen 1% školních dětí. Někde se lidé stydí za křivé zuby, někde za to, že je chtějí mít rovné.

První návštěvou u ortodontisty bývá konzultace, kde je posouzena vada, nastíněn pravděpodobný postup, vhodný věk k začátku terapie a klient je seznámen s průběhem terapie, nutnou péčí o aparát, časových nárocích a finančních nákladech. V případě, že se rozhodne pro léčbu, následuje vstupní vyšetření, kdy je klient důkladně vyšetřen, vyfocen, jsou zhotoveny scany chrupu, rtg snímek. Po analýze modelů a rtg zhotoví ortodontista léčebný plán, často i několik variant, které s klientem probere a vyberou tu, která nejvíce vyhovuje daným požadavkům.

Ortodontické aparáty mohou být snímatelné, nebo lepené na zuby, tzv. fixní. Z fixních aparátů používáme pouzeDamon system, světově nejrozšířenější a nejpropracovanější systém fixních rovnátek s unikátními vlastnostmi, umožňující dosažení výborných výsledků. Ze snímatelných rovnátek používáme foliová, tzv. neviditelná rovnátka Invisalign a Spark aligners. Častým dotazem je, zda aparáty nekazí zuby. Při správné péči, tj. při očištění zubů po každém jídle nehrozí žádné nebezpečí. Při nedodržování hygieny ovšem k postižení zubů dochází – stejným způsobem, jako vzniká kaz. Jsou-li dlouhodobě nečištěné plochy kolem zámků, případně pod foliemi, začnou se množit bakterie a začnou poškozovat zub. Prvním stupněm takového poškození jsou neodstranitelné bělavé skvrnky... Naštěstí je tento proces pomalý, takže při pravidelných kontrolách má ortodontista dostatek času na horší hygienu upozornit, při stále neuspokojivém stavu je namístě sejmutí aparátu a ukončení léčby, protože lepší je mít zuby křivé ale zdravé, než rovné a zkažené.

Léčba se netýká jen dětí, jak se občas traduje, i pokročilý věk není překážkou. Ani chybějící zuby nevadí, ortodontista může ve spolupráci s ošetřujícím stomatologem rozmístit zbývající zuby tak, aby vytvořil vhodnější podmínky pro protézy, často spolupracuje s implantologem – upravuje místo pro implantát, posunem zubu tvaruje kost atd.

Plán léčby je tvořen s ohledem na mnoho hledisek – na funkci, stabilitu, estetiku. V některých případech je tolik možností, že není výjimkou, že každý ortodontista vytvoří jiný léčebný plán, i se zásadními odlišnostmi, přitom každý může vést k dobrému konci. Někdo klade větší důraz na stabilitu, někdo na obličej v klidu, někdo na úsměv.